Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn tuyển dụng
1 Cộng Tác Viên Toàn Quốc Không có hạn chót
2 Marketing Đà Nẵng 31/12/2018
3 Người Mẫu Đà Nẵng Không có hạn chót
4 Nhân Viên Bảo Vệ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Hải Phòng 31/12/2018
5 Cửa Hàng Phó Đà Nẵng, Gia Lai, Hải Phòng 31/12/2018
6 Nhân Viên Bán Hàng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quy Nhơn, Gia Lai, Đà Lạt, Hải Phòng 31/12/2018
7 Nhân viên thu ngân Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng 31/12/2018
8 Nhân viên Sale Online Đà Nẵng 15/03/2019
9 NHÂN VIÊN CHỤP HÌNH, THIẾT KẾ Đà Nẵng 31/12/2018